Văn bản QPPL và Báo cáo
Danh mục tài liệu:
Tên/Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 16/03/2022 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Tải tệp tin

117-QĐ/BCSĐTNMT 21/03/2017 Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường

Tải tệp tin

03/2017/TT-BTNMT 21/03/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

132/2015/TT-BTC 28/08/2015 Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Tải tệp tin

899/QĐ-BTNMT 15/04/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

78/2014/QĐ-TTg 26/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

24/2014/QĐ-TTg 24/03/2014 Thủ tướng Chính phủ Văn bản mới quy định cơ chế hỗ trợ dự án điện sinh khối

Tải tệp tin

24/2014/QĐ-TTg 24/03/2014 Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Tải tệp tin

02/2014/QĐ-TTg 13/01/2014 Thủ tướng chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

Hiến pháp 2013 28/11/2013 Quốc hội Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tải tệp tin

1686/QĐ-BTNMT 10/10/2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v bổ nhiệm bà Dương Thị Phương Anh giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

28/2012 / TT-NHNN 03/10/2012 Ngân hàng Nhà nước Quy định về bảo lãnh ngân hàng Ngày có hiệu lực 02/12/2012

Tải tệp tin

28/2012/TT-NHNN 03/10/2012 Ngân hàng Nhà nước Quy định về bảo lãnh ngân hàng Ngày có hiệu lực 02/12/2012

Tải tệp tin

96/2012/TT-BTC 08/06/2012 Bộ Tài Chính Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

Tải tệp tin

704/QĐ-BTNMT 18/05/2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng nhà nước làm Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

11/2012/NĐ-CP 22/02/2012 Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Tải tệp tin

20/2011 / TTLT-BTP-BTNMT 18/11/2011 Liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải tệp tin

37/2011/QĐ-TTg 29/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

Tải tệp tin

1111/QĐ-BTNMT 09/06/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm ông Hoàng Dương Tùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường làm Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

868/QĐ-BTNMT 16/05/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Dung - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn dịch vụ công nghệ Tài nguyên môi trường giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

Trang:
Tiếp Cuối
Thư viện
Hỏi đáp
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

2X8uVG
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5378145
Liên kết trang