Hiển thị:
Hợp tác quốc tế & GEF (32 bài viết)

ĐOÀN CÔNG TÁC KỸ THUẬT CỦA QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TẠI VIỆT NAM (GEF-7 VIETNAM NATIONAL DISCUSSION) Thứ 5, 10/10/2019 - 00:51 GMT+7 Xem tiếp >>

VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Thứ 2, 27/02/2017 - 00:54 GMT+7 Xem tiếp >>

BỘ TRƯỞNG TRẦN HỒNG HÀ TIẾP BÀ NAOKO ISHII, CHỦ TỊCH QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU Thứ 2, 27/02/2017 - 00:53 GMT+7 Xem tiếp >>

HỌP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN TRIỂN KHAI SÁNG KIẾN KCN SINH THÁI HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH KCN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM Thứ 7, 14/01/2017 - 00:55 GMT+7 Xem tiếp >>

HỘI THẢO ĐÀO TẠO LƯỢNG GIÁ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI Thứ 2, 14/11/2016 - 00:57 GMT+7 Xem tiếp >>

CUỘC HỌP CỬ TRI NHÓM NƯỚC ĐÔNG-ĐÔNG NAM Á QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU (GEF) 2016 Thứ 3, 11/10/2016 - 00:58 GMT+7 Xem tiếp >>

ĐÓNG GÓP CỦA GEF ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM Thứ 2, 10/10/2016 - 00:59 GMT+7 Xem tiếp >>

HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI VÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG Ở VIỆT NAM” Thứ 6, 02/09/2016 - 01:00 GMT+7 Xem tiếp >>

Trang:
Tiếp Cuối
Thư viện
Hỏi đáp
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

fO1PE5
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5378142
Liên kết trang