Văn bản QPPL và Báo cáo
Danh mục tài liệu:
Tên/Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu
Công bố thu nhập Ban Điều hành năm 2023 (Thông báo số 03/TB-QBVMT) 29/05/2024 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thông báo công khai mức tiền lương bình quân hàng tháng năm 2023 của người quản lý Quỹ

Tải tệp tin

Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2022 15/05/2023 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2022

Tải tệp tin

Quyết định số 02/QĐ-HĐQL ngày 10/10/2022 của HĐQL về Quyết định ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựu chọn cho vay ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 02/11/2022 Hội đồng quản lý Quyết định số 02/QĐ-HĐQL ngày 10/10/2022 của HĐQL về Quyết định ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựu chọn cho vay ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2021 27/05/2022 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2021

Tải tệp tin

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 16/03/2022 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Tải tệp tin

Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2020 03/06/2021 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

10/QĐ-HĐQL 11/07/2019 Hội đồng quản lý Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2019

Tải tệp tin

03/QĐ-HĐQL 11/07/2019 Hội đồng quản lý Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2019

Tải tệp tin

Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2018 06/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp tin

Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2017 06/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp tin

Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2016 06/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp tin

Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2015 06/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp tin

Báo cáo hoạt động năm 2014 06/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp tin

Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2014 06/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp tin

2168 / QD-BTNMT 05/07/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

03/QĐ-HĐQL 23/04/2018 Hội đồng quản lý Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2008

Tải tệp tin

01/QĐ-HĐQL 02/04/2018 Hội đồng quản lý Về việc áp dụng lãi suất năm 2018

Tải tệp tin

01 / QD-HDQL 04/04/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc áp dụng lãi suất năm 2017

Tải tệp tin

03/QĐ-HĐQL 04/04/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về thẩm quyền quyết định cho vay vốn với lãi suất ưu đãi của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020

Tải tệp tin

02 / QD-HDQL 04/04/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017

Tải tệp tin

Trang:
Tiếp Cuối
Thư viện
Hỏi đáp
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

BGV9xN
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5378132
Liên kết trang