Thông tin về tình hình đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải năm 2023 của nhà sản xuất, nhập khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 - 11:02 GMT+7 Lượt xem: 9261

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 85 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thông tin về kết quả tiếp nhận bản kê khai và số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu năm 2023 như sau:

1. Tiếp nhận bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải năm 2023 của 60 nhà sản xuất, nhập khẩu. Tổng số tiền kê khai là 434.638.619.717 đồng.

2. Số tiền đóng góp Quỹ thực nhận được là 434.638.619.723 đồng./.

Tags: Trống
Hỏi đáp
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

2hPokN
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5378131
Liên kết trang