Chức năng nhiệm vụ

Thứ 5, 16/01/2014 - 11:52 GMT+7 Lượt xem: 116480

Chuyên mục: Giới thiệu

1. Chức năng:

Quỹ có chức năng cho vay lãi suất ưu đãi, tài trợ, đồng tài trợ, hỗ trợ lãi suất cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không nằm trong kế hoạch ngân sách trên phạm vi toàn quốc.

2. Nhiệm vụ:

a) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, đóng góp ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn quốc.

b) Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc (lãi suất ưu đãi hiện tại 2,6% - 3,6%, tính đến hết năm 2019 Quỹ đã cho vay 275 dự án với tổng số vốn 2.650 tỷ đồng)

c) Hỗ trợ lãi suất cho các dự án bảo vệ môi trường vay vốn từ các tổ chức tín dụng và hỗ trợ 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

d) Tài trợ, đồng tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường (tính đến hết năm 2019 tài trợ cho 187 dự án với số tiền 106 tỷ và số tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là 816 triệu đồng)

đ) Nhận ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản với các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản.(tính đến hết năm 2019 Quỹ đã tiếp nhận 181 tỷ cho 305 dự án)

e) Nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu đối với các tổ chức và cá nhân trong nhập khẩu phế liệu.

g) Thực hiện một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo CDM, bao gồm:

- Tổ chức theo dõi, quản lý, thu lệ phí bán chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận (CERs) (tính đến ngày 19 tháng 02 năm 2020 Quỹ đã thu được tổng số tiền lệ phí bán/chuyển CERs là 14.702.926.840 đồng)

- Chi hỗ trợ cho các hoạt động phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về dự án đầu tư theo CDM; xem xét, phê duyệt tài liệu dự án CDM; quản lý và giám sát dự án CDM.

- Trợ giá đối với sản phẩm của dự án CDM.

h) Hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới điện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của pháp luật hiện hành.

i) Hỗ trợ tài chính đối với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

k) Tổ chức thẩm định, phê duyệt mức, thời gian và hình thức hỗ trợ tài chính đối với các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường sử dụng vốn hỗ trợ từ Quỹ.

l) Hỗ trợ các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu, triển khai công nghệ mới và mô hình thu gom, vận chuyển chất thải và xử lý ô nhiễm môi trường.

Tags: Trống
Hỏi đáp
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

W7qv0G
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5378126
Liên kết trang