Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Qua kênh thông tin này, chúng tôi mong chuyển tới bạn đọc sớm nhất, nhanh nhất, đầy đủ và chính xác nhất một số thông tin liên quan trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và những việc được tập thể cán bộ, công nhân viên của Quỹ đã, đang và sẽ thực hiện để góp phần thiết thực vì một Việt - Nam - Xanh với phương châm 3 tốt.

chi tiết >>

Hội nghị các quỹ bảo vệ môi trường toàn quốc 2015

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 13/4/2015, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức “Hội nghị quỹ bảo vệ môi trường toàn quốc” nhằm tìm hiểu, trao đổi và nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế của các quỹ môi trường trên toàn Việt Nam.

Quan trắc đa dạng sinh học: Hệ thống cảnh báo sớm để bảo tồn bền vững

Các chuyên gia môi trường khẳng định, để bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH, cần thiết phải thực hiện quan trắc thông qua việc theo dõi các chỉ thị ĐDSH, các kết quả quan trắc một mặt xác định được xu thế biến đổi của biến đổi của ĐDSH, mặt khác còn đánh giá được hiệu quả quản lý ĐDSH.