Danh mục tài liệu:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu
899/QĐ-BTNMT 15/04/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

78/2014/QĐ-TTg 26/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

117-QĐ/BCSĐTNMT 11/04/2014 Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường

Tải file

24/2014/QĐ-TTg 24/03/2014 Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Tải file

24/2014/QĐ-TTg 24/03/2014 Thủ tướng Chính phủ Văn bản mới quy định cơ chế hỗ trợ dự án điện sinh khối

Tải file

02/2014/QĐ-TTg 13/01/2014 Thủ tướng chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

1686/QĐ-BTNMT 10/10/2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v bổ nhiệm bà Dương Thị Phương Anh giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

704/QĐ-BTNMT 18/05/2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng nhà nước làm Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

37/2011/QĐ-TTg 29/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

Tải file

1111/QĐ-BTNMT 09/06/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm ông Hoàng Dương Tùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường làm Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

868/QĐ-BTNMT 16/05/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Dung - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn dịch vụ công nghệ Tài nguyên môi trường giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

2260/QĐ-BTNMT 30/11/2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

2092/QĐ-BTNMT 11/05/2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Phương giữ chức Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

2512/QĐ-BTNMT 01/12/2008 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

2031/QĐ-BTNMT 13/10/2008 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

651/QĐ-BTNMT 28/03/2008 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

35/2008/QĐ-TTg 03/03/2008 Thủ tướng Chính phủ V/v tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

82/2002/QĐ-TTg 26/06/2002 Thủ tướng Chính phủ V/v thành lập, tổ chức và hoạt động của Qũy Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file