Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

11/09/2019 4:06:31 CH

Sáng ngày 27/08/2019, Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ  V nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự và chỉ đạo Đại hội  có Bà Dương Thị Phương Anh – Phó Giám đốc - Phó Bí thư Chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; Ông Phạm Văn Triệu – Phó giám đốc Quỹ; Ông Cao Mạnh Đam – Phó giám đốc – Chi ủy viên chi bộ Quỹ và 83 đoàn viên công đoàn tham dự, đại biểu khách mời gồm 02 đại biểu của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường và 02 đại biểu Công đoàn Nhà xuất bản Bản đồ. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019-2024, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019- 2024.

Lãnh đạo Quỹ chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung dân chủ, Đại hội cũng lắng nghe các ý kiến tham luận đóng góp vào bản báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới của Ban chấp hành Công đoàn khóa V. 

Toàn cảnh đại hội

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra Ban chấp hành khóa V gồm 7 ủy viên BCH nhiệm kỳ 2019-2024 với mục tiêu đổi mới, tạo hứng thú cho mọi đoàn viên tham gia nhiệt tình các hoạt động do Công đoàn tổ chức; đồng thời tạo điều kiện và cùng phối hợp với Công đoàn trong tất cả mọi hoạt động, tạo điều kiện cho Công đoàn thực hiện vai trò quan trọng nhất là bảo vệ quyền lợi về mọi mặt của người lao động.


Phó Giám đốc Dương Thị Phương Anh chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn
 nhiệm kỳ 2019-2024