Tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn và Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

20/07/2018 9:32:56 SA

Đồng chí Cao Mạnh Đam trao Quyết định trưởng thành Đoàn

Chiều ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Chi đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn và Hội nghị sơ kết công tác Đoàn thanh niên 6 tháng đầu năm 2018.Đến tham dự buổi Lễ và Hội nghị có đồng chí Cao Mạnh Đam –Chi ủy viên, Phó Giám đốc Quỹ phụ trách công tác Đảng – Đoàn thể cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên Chi đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.


Đồng chí Cao Mạnh Đam trao bằng khen cho các đồng chí đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2017

Đồng chí Phó Giám đốc Cao Mạnh Đam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Cao Mạnh Đam biểu dương, khen ngợi những thành tích về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ban chấp hành Đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 
Đặc biệt trong thời gian qua, Đoàn Quỹ đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới Đoàn Thanh niên Quỹ cần tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản sau:
Một là, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Không ngừng đổi mới và đa dạng hóa các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;
Hai là, phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ để mỗi đoàn viên thanh niên phải thật sự đóng vai trò nòng cốt, đi đầu trong việc thực hiện nâng cao chất lượng cán bộ, trước hết là nâng cao chất lượng đoàn viên bằng cách tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao tri thức cho bản thân; trau đồi các kỹ năng nghiệp vụ công tác chuyên môn của bản thân;
Ba là, Đoàn Thanh niên Quỹ phải thể hiện vai trò của mình, tham gia vào xây dựng các chính sách của Quỹ, tham gia cải cách hành chính và văn hóa công sở;
Bốn là, giữ mối liên hệ với Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền để triển khai thực hiện đúng với quy định và mục tiêu đề ra và đúng với định hướng lãnh đạo của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.