Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019

12/03/2019 9:15:14 SA

Ngày 08 tháng 3 năm 2019, Ban chi ủy Quỹ đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 cho toàn thể Cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.


Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thuận – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc triển khai học tập chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Đồng chí Bí thư – Giám đốc Nguyễn Đức Thuận phát biểu khai mạc hội nghị
Để việc học tập, thực hiện chuyên đề 2019 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, thiết thực, hiệu quả, Bí thư Chi bộ đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên và người lao động nêu cao tinh thần học tập, nghiên cứu, thảo luận sâu sắc về nội dung chuyên đề, liên hệ với tình hình thực tiễn tại đơn vị; hướng dẫn để cán bộ trong đơn vị xây dựng bản cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống, đăng ký việc làm theo gương Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong thực hiện, làm theo gương Bác.
Đồng thời, Bí thư đề nghị mỗi một đơn vị, cán bộ đảng viên chọn ít nhất một việc làm cụ thể, thiết thực để học tập và làm theo Bác, chú trọng tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, xây dựng thái độ văn minh, lịch sự, tôn trọng khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng phát hiện, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo gương Bác…
Tại hội nghị, đồng chí Cao Mạnh Đam – Phó Giám đốc, Chi ủy viên Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, tập trung phân tích tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Cao Mạnh Đam – Phó Giám đốc, Chi ủy viên phổ biến chuyên đề
Tại phần thảo luận chuyên đề do đồng chí Dương Thị Phương Anh – Phó Bí thư, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam chủ trì, đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động Quỹ đã tham gia đóng góp nhiều ý tưởng, mô hình, phương pháp và liên hệ thực tiễn tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thuận – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã quán triệt và yêu cầu triển khai một số nội dung cơ bản trong Hướng dẫn của Cấp ủy về thực hiện chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đặt ra một số câu hỏi cụ thể về tư tưởng Hồ Chí Minh để các đại biểu tham dự trả lời.
Sau chương trình hội nghị học tập và thảo luận chuyên đề, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tham gia học tập thực tế tại khu di tích cách mạng ATK Quỳnh Lưu thuộc xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tại đây, Đoàn đã tham quan các hiện vật lịch sử ở Nhà bảo tàng khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu.
Một số hình ảnh học tập thực tế tại khu di tích cách mạng ATK Quỳnh Lưu