Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội nghị hỗ trợ tài chính năm 2019 cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

05/07/2019 2:02:19 CH

Hôm nay 05-7-2019, Hội nghị hỗ trợ tài chính năm 2019 cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu chính thức khai mạc tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc lập), thành phố Hồ Chí Minh.


Dinh Độc lập - Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn tài chính ưu đãi cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Đây cũng là diễn đàn để các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, trao đổi, giới thiệu các công nghệ môi trường tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần quan trọng vào thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia vì các mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cùng hơn 400 đại biểu đại diện của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư; các Sở Tài nguyên và Môi trường; các Ban quản lý các khu công nghiêp các tỉnh; Quỹ Bảo vệ môi trường các địa phương; các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu khoa học có hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên cả nước và một số cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tham gia đưa tin.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân một lần nữa khẳng định chủ trương đúng đắn của Chính phủ về chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời khẳng định vai trò của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là một trong những công cụ của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Các hoạt động của Quỹ đã được xã hội, các tổ chức quốc tế quan tâm và đang đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường tại Việt Nam.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cũng đã bộc lộ một số tồn tại, vướng mắc về cơ chế huy động vốn, cơ chế cho vay, hỗ trợ lãi suất, tài trợ… Đồng thời, số lượng các dự án bảo vệ môi trường được hỗ trợ tài chính của Quỹ cũng còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn do nguồn vốn còn hạn hẹp.
Hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận về các cơ chế ưu đãi đầu tư, tiếp cận với các nguồn tài chính ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương. Với tinh thần đó, Thứ trưởng mong rằng Hội nghị sẽ phát biểu thẳng thắn, tập trung vào một số vấn đề chính:
Một là, thẳng thắn, nhìn nhận lại các tồn tại, hạn chế trong công tác cho vay, hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy trình, trình tự thủ tục; làm rõ nguyên nhân và đề xuất các kiến nghị giải pháp cụ thể.
Hai là, trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm Quỹ Bảo vệ môi trường cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để phát huy tốt nhất hiệu quả của tổ chức tài chính nhà nước, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Quỹ trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ về môi trường; trong đó tập trung các biện pháp cải thiện quy trình, trình tự thủ tục để tạo điều kiện thông thoáng nhất cho các doanh nghiệp.
Ba là, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và quá trình hoạt động của các Quỹ môi trường địa phương. Những kiến nghị và giải pháp cụ thể để Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện xây dựng hướng dẫn tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường địa phương trong thời gian tới.
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin Hội nghị...