Thành tích trong 15 năm góp sức vì sự nghiệp bảo vệ môi trường

04/08/2017 9:04:38 SA

Qua hơn 15 xây dựng và phát triển, với các thành tích đạt được, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý như “Huân chương Lao động hạng 3” năm 2011, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường... và nhiều năm liền nhận Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý trong suốt quá trình 15 năm hoạt động

 Năm 2007: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng danh dự đã có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ các tài năng sáng tạo Khoa học, công nghệ Việt Nam giai đoạn 2007-2008.

Năm 2008: Quỹ được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Năm 2009: Quỹ được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” .

Năm 2010: Quỹ được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; Bộ trưởng Bộ TN&MT tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác; Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2011: Quỹ được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng 3”; Cờ thi đua của Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu trong tham gia tổ chức các hoạt động Ngày Môi trường thế giới 5/6/2011 và năm Quốc tế Rừng.

Năm 2012: Quỹ được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Năm 2013: Quỹ được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; Bằng khen của Bộ trưởng; được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Năm 2014: Quỹ được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Năm 2016: Quỹ được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Nhìn lại giai đoạn 15 năm xây dựng và phát triển đáng tự hào, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã không ngừng phát triển và đổi mới, đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Những thành tích đạt được là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng quản lý Quỹ và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng và các Bộ ngành liên quan, cùng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, khắc phục khó khăn của Đảng ủy, Lãnh đạo Quỹ và của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Quỹ qua từng giai đoạn.