Thăm quan các dự án hợp tác bảo vệ môi trường tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng.

21/11/2013 6:12:24 CH

Chiều ngày 12/3/2013, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam phối hợp cùng với Đại sứ quán Cộng hòa Séc dẫn đoàn đại biểu Ủy ban kinh tế Quốc hội Cộng hòa Séc đi thăm quan một số các dự án bảo vệ môi trường giữa Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và Cộng hòa Séc.

 Ông Alex Radl _ Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Cộng hòa Séc (thứ nhất bên phải) và ông Martin Klepetco _ Đại sứ Cộng Hòa Séc tại Việt Nam (đứng giữa)

Dự án “Tài trợ một số hộ gia đình chuyển đổi công nghệ đốt lò than sang đốt lò gas trong sản -xuất gốm sứ tại làng nghề Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội” là một trong những dự án hợp tác giữa Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và Cộng hòa Séc. Dự án đã góp phần giúp đỡ các hộ gia đình ở làng nghề Bát Tràng chuyển đổi công nghệ sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất và góp phần cải thiện đời sống gia đình vùng nông thôn.

Dự án đã nhận được sự đánh giá cao của đối tác Cộng hòa Séc và địa phương, nơi có các hộ gia đình được hưởng lợi từ dừ án này
Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn công tác: