Tài liệu hội nghị hỗ trợ tài chính năm 2019 cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

12/07/2019 9:32:43 SA

Triển khai kế hoạch hoạt động, trong 02 ngày 05-06/7/2019, tại Hội trường thống nhất (Dinh Độc lập), thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị hỗ trợ tài chính năm 2019 cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, đại diện của các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư; Ban; ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường; Các Ban quản lý các khu công nghiêp các tỉnh; Quỹ Bảo vệ môi trường các địa phương; các doanh nghiệp đầu tư bảo vệ môi trường trên cả nước và một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự đưa tin. Dự kiến có khoảng 400 đại biểu tham dự Hội nghị.
Hội nghị là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn tài chính ưu đãi cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Hội nghị cũng là diễn đàn trao đổi, giới thiệu công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là công nghệ xử lý nước thải, rác thải và những công nghệ hướng tới phát triển bền vững, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm khi thực hiện các dự án đầu tư bảo vệ môi trường. Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực hiện các dự án về môi trường; góp phần quan trọng vào thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia vì các mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Danh sách tài liệu và tham luận tại hội nghị hỗ trợ tài chính năm 2019 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam:
1. Chương trình hội nghị (Tải về tại đây)
2. Báo cáo hoạt động và giới thiệu cơ chế hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Tải về tại đây)
3. Giới thiệu Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi  trường (Tải về tại đây)
4. Tham luận về công nghệ điện mặt trời của Công ty Cổ phần năng lượng KINGTEX (Tải về tại đây)
5. Tham luận công nghệ xử lý rác thải, sản xuất biogas và năng lượng tái tạo của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam (Tải về tại đây)
6. Tham luận về công nghệ xử lý nước thải KCN của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ Dương Nhật (Tải về tại đây)
7. Tham luận về cơ chế cho vay của Quỹ của Công ty CP đầu tư phát triển nhà và KCN Đồng Tháp (Tải về tại đây)
8. Tham luận về công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty TNHH Công nghệ môi trường xanh Đà Lạt (Tải về tại đây)
9. Khảo sát nhu cầu vay vốn (Tải về tại đây)