Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị hỗ trợ tài chính các dự án bảo vệ môi trường

31/08/2017 3:39:28 CH

Ngày 25/8, tại Thành phố Đà Nẵng, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Hỗ trợ tài chính. Tham dự Hội nghị có hơn 400 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý như Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố; các Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương; các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Võ Tuấn Nhân tham dự và chủ trì Hội nghị.


Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị
Hưởng ứng thông điệp của Chính phủ quyết tâm xây dựng “Chính phủ kiến tạo, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp”, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức hội nghị hỗ trợ tài chính với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự nghiệp bảo vệ môi trường” để lắng nghe những kiến nghị của doanh nghiệp trong việc tiếp cận cơ chế, chính sách hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường của Chính phủ thông qua Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Hướng đến mục đích đẩy mạnh hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam, Hội nghị đã tập trung vào ba nội dung chính:
Thứ nhất, phổ biến sâu rộng chính sách hỗ trợ tài chính của Chính phủ thông qua Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để các doanh nghiệp hiểu biết và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đối với các dự án xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường.
Thứ hai, đối thoại với các doanh nghiệp về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ.
Thứ ba, thảo luận với các Quỹ bảo vệ môi trường địa phương phương thức phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả giữa Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và Quỹ bảo vệ môi trường địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.
Sau Hội nghị, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam sẽ có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có hoạt động bảo vệ môi trường được tiếp cận và hỗ trợ tài chính theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể:
- Những kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam sẽ tổng hợp báo cáo và đề xuất sửa đổi cho phù hợp, trong đó ưu tiên tiên sửa đổi Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
- Những kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính, quy trình, nghiệp vụ hỗ trợ tài chính thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ sẽ sử đổi và khắc phục theo tinh thần cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp về thời gian và chi phí khi tiếp cận nhằm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực nguồn vốn của Chính phủ cho công tác bảo vệ môi trường, theo chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị