Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và các Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương

22/09/2017 4:58:11 CH

Trong khuôn khổ Hợp phần 2 dự án Quản lý ô nhiễm các KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai, Sông Nhuệ Đáy từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới do Quỹ BVMTVN thực hiện; cùng với cam kết của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc hỗ trợ các Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn tại Hội nghị Hỗ trợ tài chính Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng trong tháng 8 vừa qua; được sự đồng ý của Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài nguyên và Môi trường; Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại thành phố Huế, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình tập huấn với nội dung “Quản lý rủi ro hoạt động định giá khoản vay, thiết kế khoản vay”. Tham dự chương trình tập huấn có hơn 80 đại biểu đại diện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, các học viên từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và các Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn
Chương trình tập huấn nhằm mục đích trang bị thêm các kiến thức, kinh nghiệm và tăng cường năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong công tác tín dụng đầu tư đối với các dự án bảo vệ môi trường. Đây cũng là diễn đàn để cán bộ của các Quỹ Bảo vệ môi trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tín dụng đầu tư đối với các dự án nhằm bảo vệ môi trường.
Chương trình tập huấn Quản lý rủi ro hoạt động định giá khoản vay, thiết kế khoản vay bao gồm các chủ đề:
1. Phân tích rủi ro trong xử lý nợ, các kinh nghiệm cụ thể trong xử lý nợ;
2. Phân tích đánh giá tâm lý lãnh đạo Doanh nghiệp vay vốn đầu tư dự án BVMT;
3. Phân tích chiến lược kinh doanh của Chủ đầu tư dự án bảo vệ môi trường.
Các chủ đề tập huấn do các giảng viên, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng thuộc Học viện Ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trình bày.

Kết thúc chương trình tập huấn, các học viên đánh giá nội dung tập huấn là bổ ích và rất cần thiết cho các hoạt động nghiệp vụ của các Quỹ Bảo vệ môi trường.