Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tham gia Hội thảo của SWITCH ASIA

02/01/2014 1:00:41 CHHội thảo đã thu hút hơn 70 đại biểu  tham gia từ các cơ quan cấp nhà nước, các tổ chức tài chính, các ngân hàng phát triển, các viện nghiên cứu, tổ chức công nghiệp, các chuyên gia tư vấn…Tất cả cùng thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ tài chính cho việc phát triển tiêu dùng và sản xuất bền vững trong khu vực.
Tại Hội thảo này, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có bài phát biểu giới thiệu về các hoạt động của Quỹ trong thời gian vừa qua liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững. Bên cạnh đó, Quỹ cũng tham gia chia sẻ, thảo luận các vấn đề về phát triển bền vững hiện tại trong khu vực. Qua cuộc thảo luận trên, dự kiến trong thời gian tới Quỹ sẽ tiến hành hợp tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm với một số tổ chức tài chính như Hiệp hội các Tổ chức hỗ trợ phát triển khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ADFIAP), Ngân hàng hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thái Lan (SME), Ngân hàng Quốc đảo Philippins (BPI)…Bên cạnh hội thảo trên, UNEP cùng Chương trình SWITCH ASIA (Được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu) cũng tổ chức các diễn đàn ngày 7, 8 tháng 11 nhằm tìm ra các giải pháp về thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua các chương trình giáo dục, thương mại và hợp tác.