Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam ra quân hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2017

22/09/2017 4:58:19 CH

Chiến dịch "Làm cho Thế giới sạch hơn" được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động vào tuần thứ 3 của tháng thứ 9 hàng năm đã được hàng triệu người tham gia và hơn 130 nước hưởng ứng.
Năm 2017, hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn", chiều ngày 22 tháng 9 năm 2017, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh và hồ Ngọc Khánh, thành phố Hà Nội.
Hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đơn vị, tổ chức và cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Một số hình ảnh: