Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam làm việc với Hiệp hội Nước Hà Lan

11/04/2019 1:45:41 CH

Ngày 10/4/2019, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có buổi làm việc với Hiệp hội nước Hà Lan (Netherlands Water Partnership – NWP) và đại diện của 05 doanh nghiệp Hà Lan. Tại buổi làm việc, Hiệp hội nước Hà Lan và các doanh nghiệp đã giới thiệu về hoạt động của tổ chức, giới thiệu các doanh nghiệp trong lĩnh vực quy hoạch, xử lý nước, nước thải, kinh tế tuần hoàn đã và đang có kế hoạch triển khai hoạt động tại Việt Nam. Quỹ cũng đã giới thiệu về chức năng nhiệm vụ, kết quả hoạt động trong những năm gần đây đồng thời chia sẻ định hướng kế hoạch phát triển trong thời gian tới.  


Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi thông tin và phát triển các cơ hội hợp tác trong tương lai gần