Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam làm việc với đại diện dự án EIP và Bên tư vấn dự án của Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO)

16/05/2018 2:38:10 CH

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Phó Giám đốc Phạm Văn Triệu đã làm việc với đại diện dự án EIP và Bên tư vấn dự án của Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO) về việc hợp tác triển khai giai đoạn 2 dự án "Triển khai sáng kiến Khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình Khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam (EIP)".
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến vai trò của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trong việc trở thành đối tác tiềm năng cung cấp nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các dự án thí điểm trong khuôn khổ giai đoạn 2 của dự án EIP. Đại diện Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đánh giá cao hiệu quả của dự án EIP đối với môi trường và khẳng định sẵn sàng hợp tác trong vấn đề hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi nếu các dự án thí điểm đáp ứng điều kiện và tiêu chí cho vay của Quỹ.