Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 12 tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa

08/11/2017 8:23:59 CH

Ngày 07/11/2017, Bộ trưởng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường thị sát tình hình khắc phục hậu quả bão số 12 tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.


Bộ trưởng Trần Hồng Hà và đoàn công tác thị sát tình hình khắc phục bão lũ tại Phú Yên
Tham gia đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có Ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Ông Nguyễn Văn Tài - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Ông Lê Thanh Khuyến - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai và Lãnh đạo Văn phòng Bộ.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã thay mặt Ban Cán sự Đảng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường bày tỏ sự sẻ chia với những thiệt hại do bão 12 gây ra. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu giúp UBND tỉnh khẩn trương khắc phục hậu quả và kịp thời xử lý ô nhiễm môi trường do mưa bão gây ra đặc biệt là nguy cơ tràn dầu tại vùng biển cảng Quy Nhơn.
Trên cơ sở báo cáo thiệt hại do mưa bão của các tỉnh và nguy cơ ô nhiễm môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh kịp thời chuyển kinh phí từ nguồn vốn của Quỹ để các tỉnh khắc phục, xý lý môi trường để cuộc sống và hoạt động của các tỉnh sớm ổn định.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, ngày 08/11/2017 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã chuyển số kinh phí hỗ trợ 01 tỷ đồng cho tỉnh Bình Định; 01 tỷ đồng cho tỉnh phú Yên; 02 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa.