Khảo sát tình hình ô nhiễm môi trường do cơn bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

26/09/2017 4:34:38 CH

Ngày 19 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tiến hành khảo sát tình hình ô nhiễm môi trường do cơn bão số 10 (Doksuri) gây ra trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. 
Tại các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh đã báo cáo và cung cấp thông tin về tình hình thiệt hại vật chất và ô nhiễm môi trường do cơn bão số 10 gây ra; đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam xem xét hỗ trợ kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn các tỉnh. Khảo sát thực tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã ghi nhận đề xuất của các tỉnh và chia sẻ khó khăn, thiệt hại vật chất và hậu quả ô nhiêm môi trường mà cơn bão số 10 (Doksuri) đã gây ra.
Một số hình ảnh:

Bãi chôn lấp rác tại xã Nghi Yên - huyện Nghi Lộc – tỉnh Nghệ An bốc mùi hôi thối nặng sau cơn bão số 10


Tháp truyền hình cao 100m tại thị xã Kỳ Anh bị bão quật ngã


Bờ đê kè Bãi biển Cửa Lò bị đánh hư hại sau bão


Một ngôi trường tại thị trấn Cẩm Xuyên bị tốc mái đang được khắc phục