HỘI THẢO: Giới thiệu cơ chế tài chính cho vay đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới tại tỉnh Hà Nam và Nam Định

16/01/2014 10:36:49 SA

Ngày 12/12/2013, tại Nam Định, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Giới thiệu cơ chế tài chính cho vay đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới tại tỉnh Hà Nam và Nam Định”. Đây là hội thảo được tổ chức lần thứ hai trong khuôn khổ Hợp phần 2 - Dự án “Quản lý ô nhiễm các Khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, Nhuệ - Đáy”.

Tham gia Hội thảo có đại diện của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện một số sở, ban ngành của tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, đại diện các BQL các khu Công nghiệp tỉnh Hà Nam và Nam Định, lãnh đạo và cán bộ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cùng đại diện một số phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường và Tạp chí Môi trường.

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Nguyễn Nam Phương, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam  - Giám đốc BQL Dự án đã giới thiệu sơ bộ về Dự án thuộc Hợp phần 2: “Thí điểm cho vay đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp thuộc bốn tỉnh Hà Nam - Nam Định - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu” do Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trực tiếp thực hiện.

Các cán bộ BQL Dự án đã trình bày cơ chế cho vay ưu đãi và hướng dẫn hồ sơ vay vốn từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới. Lãnh đạo và cán bộ của Quỹ đã giải đáp các câu hỏi và tiếp nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Các đại biểu đã đến tham quan trạm xử lý nước thải tập trung đang được xây dựng tại Khu Công nghiệp Bảo Minh, tỉnh Nam Định, một trong những Khu công nghiệp đã đáp ứng được các nhu cầu vay vốn của Dự án. Theo kế hoạch dự án này sẽ được giải ngân vào đầu Quý I năm 2014.


Cán bộ BQL dự án của Quỹ BVMTVN

giới thiệu cơ chế cho vay đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung


Hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ được giải ngân và hoàn thiện trong Quý I năm 2014

 tại khu công nghiệp Bảo Minh – Tỉnh Nam Định.