Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

27/12/2018 9:09:47 SA

Ngày 26/12/2018, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, đại diện tham dự của các đơn vị Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, các cơ quan báo chí và đông đủ Lãnh đạo, cán bộ nhân viên Quỹ. 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Dương Thị Phương Anh đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng quản lý Quỹ và sự phối hợp, hợp tác và giúp đỡ của các cơ quan chức năng trong Bộ. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018, đồng thời thực hiện thêm một số nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao. Kết quả chung trong năm 2018 Quỹ đã phấn đấu đạt kết quả 93% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tình trạng nợ chậm và nợ xấu của Quỹ đã giảm hơn so với năm trước, công tác thu hồi và xử lý nợ đi vào quy chuẩn, đảm bảo duy trì nguồn vốn và mở rộng công tác hỗ trợ cho các dự án, hoạt động bảo vệ môi trường trong cả nước. 


Phó Giám đốc Dương Thị Phương Anh đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2018, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam xây dựng phương hướng hoạt động năm 2019 bao gồm các nội dung sau: tiếp tục kiện toàn bộ máy Cơ quan điều hành nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng hoạt động. Sớm ổn định và đưa Văn phòng đại diện tại Miền Nam đi vào hoạt động; tăng cường quan hệ hợp tác mới với các tổ chức quốc tế, các nước phát triển nhằm vận động, thu hút nguồn vốn dành cho hoạt động bảo vệ môi trường Việt Nam. Sửa đổi và hoàn thiện các qui trình nội bộ cho phù hợp với quy định hiện hành và hoạt động thực tế của Quỹ đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Ngoài ra, tiếp tục cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân được tiếp cận, sử dụng nguồn hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường.
Tiếp theo chương trình, Quỹ đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực từ đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính và đông đảo cán bộ nhân viên Quỹ.


Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Tân Tuyến cho ý kiến đóng góp

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Nguyễn Đức Thuận đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và ghi nhận những ý kiến đóng góp và yêu cầu một số phòng chức năng trong năm 2019 phải xây dựng qui trình nghiệp vụ thật chi tiết, chặt chẽ nhằm đẩy mạnh tiến độ giải quyết công việc.


Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Nguyễn Đức Thuận phát biểu

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận những kết quả, thành tựu mà Quỹ đã đạt được trong năm 2018 và nêu ra một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục ngay, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 Quỹ cần hoàn thành.