Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

17/08/2017 10:58:00 SA

Ngày 9/8/2017, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 với sự có mặt của đông đủ cán bộ nhân viên. Tham dự Hội nghị còn có các đại biểu đại diện cho Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Kế hoạch tài chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Dương Thị Phương Anh đã đọc báo cáo tổng kết các mặt hoạt động trong 6 tháng đầu năm, đánh giá những kết quả đạt được và những công việc cần hoàn thành trong thời gian còn lại của năm 2017. Trong đó, trọng tâm là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nghiệp vụ năm 2017 đã đề ra.

Tiếp theo, cán bộ quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ lần lượt tham gia ý kiến, tập trung vào nội dung công tác thuộc lĩnh vực phụ trách và cam kết hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2017 đã được giao.

Kết thúc Hội nghị, Giám đốc Nguyễn Xuân Trường đánh giá cao các kết quả hoạt động đã đạt được 6 tháng đầu năm và thay mặt cho toàn thể cán bộ nhân viên cam kết thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2017.