Hội nghị hỗ trợ tài chính năm 2018 "Đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững"

20/07/2018 5:08:21 CH

Được sự cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội nghị hỗ trợ tài chính năm 2018 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam sẽ diễn ra tại thành phố Nha Trang từ ngày 01/8 đến ngày 03/8/2018. Đây là diễn đàn trao đổi về các cơ chế ưu đãi đầu tư, tiếp cận với các nguồn tài chính ưu đãi cho các chương trình dự án bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; cũng như chia sẻ những kinh nghiệm khi thực hiện các dự án đầu tư bảo vệ môi trường. 
Hội nghị có sự tham dự của khoảng 500 đại biểu, bao gồm đại diện các Bộ, ngành, các Tổ chức tài chính quốc tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và Quỹ Bảo vệ môi trường các địa phương, các doanh nghiệp đầu tư bảo vệ môi trường và đông đảo cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự đưa tin về Hội nghị.
Qua hơn 16 năm hoạt động, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã có những bước phát triển và thành công. Đặc biệt, Hội nghị sẽ được Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, Chủ tịch Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam chủ trì. Đây là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh và khẳng định những đóng góp của Quỹ trong việc hỗ trợ tài chính cho các dự án đầu tư bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước; mở rộng tiếp xúc trực tiếp, tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ tài chính của khách hàng. Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực hiện các dự án về môi trường cũng như mở ra cơ hội cho các tổ chức quốc tế tìm hiểu, hỗ trợ và đầu tư về tài chính và công nghệ cho các hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam; góp phần quan trọng vào thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.