Hỗ trợ kinh phí giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn và xâm nhập mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long

02/04/2020 8:03:35 CH

Ngày 01/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1696/BTNMT-TNN về việc hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long; theo đó “nhằm hỗ trợ một phần khó khăn cho cho người dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ 5 tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về hạn, mặn gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang và Cà Mau, mỗi tỉnh 800 triệu đồng thông qua Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam”.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân; ngày 01/4/2020 Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam quyết định hỗ trợ kinh phí giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn đối với 5 tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về hạn, mặn gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang và Cà Mau, mỗi tỉnh 800 triệu đồng.

Người dân ĐBSCL vất vả với tình trạng xâm nhập mặn kéo dài. Ảnh (Dân Trí)

Tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn từ cuối năm 2019 đến nay xảy ra trên diện rộng, trải dài từ Bắc Bộ, miền Trung, Tây Nguyên đến Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa lớn nhất của cả nước - gồm 13 tỉnh, thành phố: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Cần Thơ. Năm 2020, đã có 5 tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về hạn, mặn gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang và Cà Mau.
Thời điểm tháng 3 năm 2016, Đồng bằng sông Cửu Long cũng trải qua một đợt hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn; năm nay tình trạng hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn nặng nề hơn năm 2016; tuy nhiên thiệt hại về lúa và hoa màu ít hơn so với năm 2016 do công tác dự báo khí tượng thuỷ văn tốt hơn, người dân trồng cấy sớm hơn và thu hoạch trước lúc cao điểm hạn, mặn. Theo Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, sẽ còn tiếp tục hạn, xâm nhập mặn trong tháng 4 năm 2020 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác thị sát cánh đồng lúa khô hạn
tại xã Tân Thanh huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre - Ngày 17/3/2016


Ngày 21/3/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã giao Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hỗ trợ 8 tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về hạn, mặn gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng; mỗi tỉnh 500 triệu đồng.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Điều 2 và Điều 4 của Quyết định 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ đã tài trợ cho nhiều dự án, hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không nằm trong kế hoạch ngân sách trên phạm vi toàn quốc; trong đó có những nhiệm vụ cấp bách do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ khảo sát công trình đập tạm
trên sông Ba Lai (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) - Ngày 08/3/2020