Đoàn Công tác Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thăm và làm việc tại Công ty Môi trường đô thị Prazske Sluzby, thành phố Praha

21/09/2018 4:43:04 CH


Ngày 18/9/2018, Đoàn công tác Quỹ Bảo vệ môi trườngViệt Nam đã đến thăm và làm việc tại Công ty Môi trường đô thị Prazske Sluzby - thành phố Praha.
Các chuyên gia quản lý và kỹ thuật của Công ty Prazske Sluzby đã nhiệt tình đón tiếp và giới thiệu hệ thống thu gom, phân loại và xử lý chất thải ở thành phố Praha, cơ chế khuyến khích người dân tự giác phân loại rác thải đầu nguồn, vận chuyển đến các điểm thu gom tập trung để bỏ rác.
Nhìn chung, các kinh nghiệm của doanh nghiệp Cộng hòa Séc trong việc hướng dẫn người dân phân loại rác thải đầu nguồn, quản lý hệ thống thu gom và xử lý chất thải là những bài học giá trị đối với lĩnh vực quản lý chất thải đô thị - hiện đang là vấn đề rất phức tạp của các đô thị Việt Nam.