Đoàn công tác Bộ Hợp tác phát triển và kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức thăm và làm việc tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

09/12/2013 10:43:36 CH

Sáng ngày 14/10/2013, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã có buổi làm việc với đoàn công tác từ Bộ Hợp tác phát triển và kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức, Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)  tại văn phòng Quỹ.

Tham dự cuộc họp về phía Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có: Bà Trần Thị Kim Dung –  Phó Giám đốc Quỹ, các cán bộ từ Phòng CDM, Phòng Kế hoạch - Phát triển. Về phía đoàn CHLB Đức có: Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Ngân hàng tái thiết Đức (KfW).

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin hoạt động và Dự án hợp tác song phương Việt – Đức dành cho ngành năng lượng Việt Nam, đánh giá các ưu tiên chính sách của Việt Nam về tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo. Qua đó, đoàn công tác sẽ đề xuất dự án mới cho Hợp tác song phương về năng lượng giữa CHLB Đức và Việt Nam. Bà Trần Thị Kim Dung - Phó giám đốc Quỹ nhấn mạnh: Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của Bộ Hợp tác phát triển và kinh tế CHLB Đức trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo trong thời gian tới.

Việt Nam đang tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động. CHLB Đức là một đối tác vô cùng quan trọng trong hợp tác kinh tế Việt Nam – EU. Đức là nước công nghiệp phát triển ở châu Âu, có rất nhiều công nghệ nguồn, công nghệ sạch và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý. Đây chính là nguồn trợ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu về cải thiện cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.