Đại hội Cựu chiến binh Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

23/10/2017 4:22:39 CH

Ngày 11 tháng 10 năm 2017, Hội Cựu chiến binh Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức Đại hội Hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham gia Đại hội có bà Dương Thị Phương Anh - Phó Bí thư chi Bộ, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt nam và toàn thể hội viên Hội cựu chiến binh của Quỹ.


Toàn thể đại hội
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã bầu ra đồng chí Lưu Sỹ Long giữ chức Chủ tịch Hội cựu chiến binh Quỹ nhiệm kỳ 2017 - 2022