Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

16/05/2017 8:54:15 SA

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt nam được thành lập theo Quyết định số 82/2002/QĐ–TTg  ngày 26/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ, là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công nhân viên, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp đáng kể cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.
Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp trong 15 năm qua, hướng tới chặng đường phát triển tiếp theo, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động tiêu biểu Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập với Chương trình dự kiến như sau:
- Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 2017;
- Địa điểm tổ chức: Tỉnh Quảng Ninh.
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trân trọng thông báo và kính mong nhận được sự tham gia, ủng hộ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác tại Quỹ; các cơ quan, các nhà quản lý, chuyên gia, cá nhân trong nước và quốc tế.