Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

25/07/2017 8:54:52 SA

Ngày 19/07/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính giữ chức Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Theo quyết định số 1628/QĐ-BTNMT ngày 05/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính giữ chức Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
        Tham dự buổi lễ có các đại biểu:
- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân.
- Phó bí thư Đảng Ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường ông Vũ Đình Sinh.
- Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính.
- Nguyên Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam ông Nguyễn Nam Phương .
- Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.         

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường 
giữ chức vụ Giám đốc Quỹ BVMTVN

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trao quyết định và giao nhiệm vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cho ông Nguyễn Xuân Trường. Và yêu cầu ông Nguyễn Xuân Trường trên cương vị công tác mới tiếp tục nỗ lực, phấn đấu phát huy năng lực, kinh nghiệm quản lý tài chính để Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và xây dựng Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam ngày càng phát triển.Tân Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

         Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Trường cảm ơn tập thể Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tin tưởng giao nhiệm vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và hứa sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, cùng tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thành đơn vị gương mẫu và tiếp tục phát triển. Ông Nguyễn Xuân Trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Vụ và các đơn vị liên quan, cùng tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.