Tổ chức lớp sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...

24/04/2018 11:09:37 SA

Thực hiện theo Thông báo số 01-TB/CU ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ban chi ủy Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc thông báo triệu tập tổ chức, sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị”.

Thông tư Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi ...

12/05/2017 2:57:19 CH

Ngày 21/03/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT về việc Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tham gia đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) làm ...

24/04/2018 11:09:55 SA

Ngày 25/4/2017, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham gia đoàn công tác của Bộ trưởng có Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi ...

Lễ ký kết Hợp đồng tài trợ dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống thu gom, vận chuyển rác thải tại Xã Cẩm ...

21/04/2017 3:26:34 CH

Ngày 17/4/2017, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tiến hành ký kết Hợp đồng tài trợ kinh phí Đầu tư xây dựng Công trình Hệ thống thu gom, vận chuyển rác thải tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo lãi suất cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017

05/04/2017 10:39:48 SA

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQL, 02/QĐ-HĐQL ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thông báo lãi suất cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư áp dụng từ ngày 01 tháng 1 năm 2017 như sau:

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam triển khai hỗ trợ các dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi ...

16/03/2017 4:28:52 CH

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam triển khai hỗ trợ các dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

Đại hội chi đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

27/02/2017 4:21:29 CH

Ngày 25/02/2017, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội chi đoàn Quỹ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2019. Tham dự Đại hội về phía Quỹ có Ông Nguyễn Nam Phương - Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - Phó Chủ ...

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

30/12/2016 10:20:34 SA

Ngày 29/12/2016, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 với sự có mặt của đông đủ cán bộ nhân viên.

Trang: 5 / 13   3 4 5 6 7