Chiều nay sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam – Hàn Quốc

29/03/2017 10:43:36 SA

​15 giờ chiều nay (29/3), tại Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam với Bộ Môi trường Hàn Quốc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Cho Kyeung Kyu sẽ đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 13.
​Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam – Hàn Quốc là cuộc gặp thường niên giữa các Bộ trưởng Môi trường hai nước kể từ năm 2000. Trong cuộc gặp tại Seoul vào năm 2015, hai bên đã thảo luận về phương án hợp tác trong lĩnh vực môi trường như hợp tác phát triển nguồn nhân lực, tăng cường cho đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn của Bộ TN&MT Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo dài hạn/ ngắn hạn, dự án chuyển giao công nghệ môi trường, cử chuyên gia,… nhằm giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách, quản lý trong lĩnh vực môi trường.
Với việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng môi trường Việt Nam Hàn Quốc lần thứ 13 lần này, hai bên dự kiến thảo luận về việc tiếp tục hợp tác trong hỗ trợ thể chế chính sách pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; triển khai các hoạt động cụ thể trong lĩnh vực bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học giữa Việt Nam và Hàn Quốc; xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn, các khóa tập huấn, hội nghị, hội thảo liên quan đến lĩnh vực môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên; xây dựng các dự án hợp tác chung về xây dựng hạ tầng môi trường và công nghiệp, chuyển giao công nghệ môi trường, chia sẻ thông tin; và các hợp tác khác phù hợp với sự quan tâm và trên cơ sở lợi ích của hai bên.

(Ảnh trên: Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 12 tại Jeju, Hàn Quốc)
(VEA)