Bộ Tài nguyên và Môi trường ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

26/09/2017 9:59:58 SA

Bộ TN&MT ủng hộ 150 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 tại Hà Tĩnh
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10, ngày 22/9/2017 đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Dương Trung Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ làm trưởng đoàn đã vào thăm và ủng hộ đồng bào hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả của thiên tai.
Tại mỗi tỉnh Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ủng hộ 150 triệu đồng, thay mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn đã gửi lời chia sẻ cùng cán bộ và nhân dân các tỉnh sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống