Hội thảo Giới thiệu cơ chế tài chính cho vay đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới

05/05/2014 8:41:38 SA

Ngày 15 và 16/10/2013, tại Thành phố Hồ Chí Minh Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức  Hội thảo “Giới thiệu cơ chế tài chính cho vay đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Tham dự hội thảo có đại điện của Ngân hàng Thế giới, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện một số các chủ đầu tư của các khu công nghiệp thuộc hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại diện Quỹ đã giới thiệu, hướng dẫn các cơ chế và quy định vay vốn ưu đãi cho các khu công nghiệp thuộc các khu vực được lựa chọn này.

Phát biểu tại hội thảo, đại diện của Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch Đầu tư đã đánh giá  sự xúc tiến khẩn trương của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trong việc hỗ trợ vốn vay cho các khu công nghiệp tại các khu vực mà Chính phủ Việt Nam cùng Ngân hàng Thế giới ưu tiên hỗ trợ để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng tại các khu vực trọng điểm.

Các chủ đầu tư đã đưa ra một số vấn đề thực tế hiện trạng đầu tư tại địa phương có tính đặc thù để đề xuất các cơ chế hỗ trợ thích hợp. Ông Nguyễn Nam Phương Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và đại diện của Ngân hàng Thế giới, Bộ Kế họach Đầu tư đã giải thích và định hướng để các chủ đầu tư hiểu rõ hơn các cơ chế mới này đồng thời tiếp thu một số những đề xuất của địa phương để hoàn thiện các cơ chế phù hợp hơn cho các khu công nghiệp tại  khu vực phía Nam.

Tại hội thảo Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tiến hành ký hợp đồng tín dụng đầu tiên hỗ trợ vốn vay cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 với số tiền là 14.750.000.000 VND.
Các đại biểu đã đến thị sát tại hiện trường Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 và Khu công nghiệp An Phước để đánh giá cụ thể hơn các công trình mà chủ đầu tư vay vốn.
Trong thời gian tới Quỹ sẽ tiếp tục xúc tiến hỗ trợ vốn vay này của Ngân hàng Thế giới cho các khu công nghiệp của bốn tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Hà Nam và Nam Định để khắc phục trình trạng ô nhiễm môi trường theo định hướng của Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018.

 

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn ưu đãi giữa Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên KCN Nhơn Trạch 3 Tỉnh Đồng Nai