TP.HCM: Tái chế và đốt 40% chất thải rắn

22/08/2016 8:26:49 SA

​​Tái chế và đốt 40%; chôn lấp 60% chất thải rắn, 100% số bãi chôn lấp chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh… đó là các mục tiêu trong kế hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2020. 

Cụ thể, Thành phố sẽ áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt  trong việc tái chế, làm phân compost và đốt trên 40% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng đề cập đến các giải pháp, lộ trình xử lý, khắc phục nhanh và triệt để những hạn chế của các khu xử lý chất thải rắn hiện nay; đồng thời phối hợp với Sở Y tế để có giải pháp trước mắt bảo đảm các điều kiện về sức khỏe cho nhân dân sống gần và chịu tác động môi trường của các khu xử lý chất thải.

Ước tĩnh, hiện, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh thải ra hơn 7.000 tấn rác thải sinh hoạt. Trong đó, tỷ lệ chôn lấp đã lấn át các công nghệ khác với lượng rác chôn lấp lên đến 75%.

(Theo monre.gov.vn)