Hướng dẫn hồ sơ vay vốn

18/01/2018 10:05:10 SA

Hướng dẫn hồ sơ vay vốn chi tiết (tải về tại đây)
Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (tải về tại đây)