Hướng dẫn hồ sơ ký quỹ

10/02/2015 2:44:07 CH

Hồ sơ đăng ký ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

  • + Giấy đề nghị đăng ký nộp tiền ký quỹ trong khai thác khoáng sản (tải về tại đây)

    + Giấy phép khai thác khoáng sản (bản sao công chứng).

    + Quyết định phê duyệt dự án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (bản sao công chứng).

    + Dự án cải tạo phục hồi môi trường được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt (bản sao công chứng).

    + Các tài liệu khác theo yêu cầu của Quỹ (nếu có).