Dự án và hoạt động hợp tác trong nước

16/01/2014 1:48:47 CH

  • 2008: Ký Thỏa thuận hợp tác với hãng hàng không JetStar Pacific Airlines xây dựng chương trình giảm thiểu hiệu ứng nhà kính từ nguồn kinh phí đóng góp của cộng đồng hành khách đi máy bay;
  • 2010: Tham gia tổ chức Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày đất ngập nước (2-2) năm 2010 tại Hà Nội; Tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm2010 tại Quảng Bình; Tổ chức triển lãm ASEAN về đa dạng sinh học tại Hà Nội; Tham gia tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ ba năm 2010 tại Hà Nội;
  • 2011: Tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2011 tại Bắc Kạn; Tham gia tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2011 tại Nha Trang; Tham gia tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh;
  • 2012: Tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2012 tại Quảng Ninh; Tham gia tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2012 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Tham gia tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 tại Đà Nẵng;

Hỗ trợ tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên và xây dựng mô hình trồng 10 héc ta rừng tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai năm 2012 từ nguồn kinh phí Quỹ Carbon đã thu được theo Chương trình giảm thiểu hiệu ứng nhà kính hợp tác giữa Công ty cổ phần hàng không JetStar Pacific Airlines (JP) và Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF);

  • 2013: Tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2013 tại Thừa Thiên Huế; Tham gia tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2013 tại Hà Tĩnh; Tham gia tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013 tại Đà lạt;

Ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung xây dựng và triển khai dự án “Blue Ocean World” nhằm thành lập Quỹ “Blue Ocean Fund” nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường biển do dự án đề xuất.