Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày 10/01/2020, tại trụ sở Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Giám đốc Nguyễn Đức Thuận đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có các Lãnh đạo Quỹ, Ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Việt Nam - EU Tăng cường hợp tác bảo vệ khí hậu

Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) - ông Bruono Angelet cho biết, tại Việt Nam, 60% hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu dành cho cải cách ngành năng lượng. EU muốn chia sẻ thành quả của mình trong việc chuyển đổi nền kinh tế các bon thấp, gắn kết các mục tiêu giảm phát thải với tăng trưởng kinh tế hàng năm...

Thăm quan các dự án hợp tác bảo vệ môi trường tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng.

Chiều ngày 12/3/2013, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam phối hợp cùng với Đại sứ quán Cộng hòa Séc dẫn đoàn đại biểu Ủy ban kinh tế Quốc hội Cộng hòa Séc đi thăm quan một số các dự án bảo vệ môi trường giữa Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và Cộng hòa Séc.